Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2014

kuchta
5913 b732 500

March 15 2014

kuchta
kuchta
7176 d431 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
2173 7df4
Reposted fromgoniewicz goniewicz viakammerflimmern kammerflimmern
kuchta
0887 ddfe
Arturze...
Reposted fromdobry dobry viakammerflimmern kammerflimmern
kuchta
0004 dd4d
Julien Fournie Haute Couture

March 04 2014

kuchta
Zrobimy tak: pójdziemy spać i obudzimy się, kiedy już wszystko będzie dobrze, dobrze?
http://fb.com/uciekaj
Reposted fromidzsobie idzsobie viamefir mefir

February 21 2014

kuchta
4123 bc3e
Reposted frommariola mariola viapaulineoliviia paulineoliviia
kuchta
2209 9253
kuchta
0925 92c3
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
kuchta
3795 131f
Pavel Samokhvalov
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
kuchta
słuchawka prysznicowa
wie o mnie więcej
niż ktokolwiek inny

słucha pokornie
spowiadam się jej codziennie
choć już dawno straciłam wiarę

grzeszysz w mojej głowie
spłukuję wszystkie nieczyste myśli
zmywam z siebie ślady twoich ust
wycieram skrupulatnie krople wstydu

mogę już wyjść do ludzi
bo na ludzi nigdy nie wyjdę
— Maria Goniewicz - Odbiór
Reposted fromgoniewicz goniewicz viakammerflimmern kammerflimmern

February 13 2014

kuchta
kuchta
0593 bf85 500
kuchta
8488 ce51 500
Reposted fromejyopodobno ejyopodobno viamefir mefir
kuchta
Play fullscreen
zapomniane, odgrzebane
Reposted frommissyseepy missyseepy
kuchta
4540 813d 500
Świrszczyńska

February 10 2014

kuchta
0294 11f0
Reposted fromnervure nervure viamefir mefir
kuchta
3425 a9e1 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viakammerflimmern kammerflimmern
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl